Masz pomysł na portal, serwis internetowy lub aplikację mobilną?

Nie masz wystarczających środków na ich stworzenie?

Sprawdź swój pomysł!

Przedstaw nam swój pomysł a skontaktujemy się z Tobą, w celu dopracowania projektu i realizacji.

Tag: analizy statystyczne dla farmacji

Analiza statystyczna w branży medycznej

Analiza statystyczna w branży Medical Healthcare
Połączenie technik analiz statystycznych oraz szeroko pojętej opieki medycznej umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań dla lekarzy i ekspertów z dziedziny farmacji. Szerokie informacje o pacjentach – ich wyborach, stylach życia, decyzjach zakupowych, przywiązaniach do konkretnej marki produktów medycznych pozwalają wdrażać działania na rzecz poprawy ich jakości zdrowia.


 

Dane ogromnych wartości
Zbieranie, przetwarzanie i analizowanie dużej ilości danych o pacjentach wydaje się być żmudnym, długotrwałym i kosztownym procesem. Ponadto nie do końca wiadomo w jaki sposób podejść do zbierania informacji dotyczących pacjentów lub gdzie one się znajdują.
Tymczasem analiza statystyczna przeprowadzana przez specjalistów posługuje się zaawansowanymi metodami i techniki badań oraz posiada innowacyjne narzędzia, dzięki którym zebranie danych przebiega szybko i sprawnie. 
Efektem zebranych informacji może być wprowadzanie zmian dotyczących procesów leczenia, decyzji marketingowych proponowanych produktów i usług medycznych, a także modyfikacje w zakresie struktury produkowanych leków czy też suplementów diety. Opinie pacjentów i twarde dane statystyczne pozwolą wdrożyć innowacje i wyprzedzić konkurencję na rynku.  

Zdobywanie informacji medycznych za pomocą analizy statystycznej

 

 

Badania ekspertów BioStat® przebiegają w trzech fazach:

 • Faza projektu – obejmuje planowanie badań i dobór próby badawczej, randomizacja zmiennych, przygotowanie kwestionariuszy ankiet oraz dobór odpowiednich metod analizy statystycznej
 • Gromadzenie danych – w tym zakresie zostaje przygotowana baza danych, przeprowadzane zostają badania za pomocą Badania Opinii lub za pomocą innych narzędzi, przedstawienie danych w sposób zdigitalizowany, proces przygotowawczy do analizy statystycznej, graficzne opracowanie wyników za pomocą tabel, wykresów, diagramów
 • Analiza statystyczna pozwala na: zbadanie opinii klientów; zbadanie świadomości spontanicznej i wspomagania marki; sprawdzenie skuteczności przeprowadzanych kampanii reklamowych; prognozowanie utrzymania produktów i usług na rynku; ocenić lojalność klienta wobec marki;  

Badanie aktywności terapeutycznych pacjentów; przestrzeganie zaleceń specjalistów oraz definiowanie profili chorych także zostaje umożliwione dzięki zaawansowanym metodom analiz statystycznych.  

 

 

Szybkie badania – klarowne wyniki

Dzięki prostym i łatwym w obsłudze kreatorom kwestionariuszy do prowadzenia własnych badań ankieterskich na pacjentach, pomysł na badanie zostaje szybko zweryfikowany przez wzgląd na cel badań. Eksperci BioStat® pomogą w wyselekcjonowaniu grupy respondentów, a dzięki Panelowi Badanie Opinii, badania zostaną przeprowadzone nawet w ciągu 48h. Dokładna analiza statystyczna i opracowany raport wyników posłuży wprowadzeniu nowych rozwiązań w Twojej firmie lub działalności medycznej.

 

 

Powierz swój rozwój najlepszym specjalistom. Zaufaj naukowym metodom proponowanym przez BioStat®
 

Biostatystyka. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Postęp w medycynie i farmakologii wiąże się ze skomplikowanymi badaniami. Badania te, jeśli mają być prowadzone w skuteczny sposób, muszą zarządzać dużą ilością danych – zgromadzonych i skatalogowanych informacji dotyczących: prowadzonych terapii, skuteczności leków, nowych metod pracy z pacjentami, innowacyjnych sposobów prowadzenia badań, czy też wprowadzania nowego sprzętu medycznego na rynek. Tego typu badania są dużym wyzwaniem.

 

Nie mówimy tylko o samym gromadzeniu informacji, ale także o ich odpowiednim przetwarzaniu i wyciągnięciu wniosków z prowadzonych analiz. Temu służy biostatystyka, posługująca się metodami analizy matematycznej i statystycznej oraz innowacyjnym oprogramowaniem, aby rozwijać współczesną naukę o zdrowiu i wspomagać nowoczesne procesy leczenia. 

 

Planowanie, organizacja i prowadzenie projektów badań

 

Ponad 16 lat doświadczenia w prowadzeniu analiz dla medycyny pozwoliło wprowadzić nowe metody prowadzenia badań i wdrożyć innowacyjne, autorskie systemy, tj. eCRF.biz. Daje on możliwość na sprawne prowadzenie:

 

 • Badań klinicznych,
 • Badań epidemiologicznych i biorównoważności,
 • Badań obserwacyjnych,
 • Rejestrów medycznych,
 • Wielopoziomowych analiz danych,
 • CRO.

 

Przekształcenia jakich można dokonać za pomocą eCRF.biz™ pozwalają dostrzec różnorodne rodzaje powiązań w zbiorze zgromadzonych danych medycznych lub informacji z branży farmaceutycznej.

 

Dobieranie odpowiedniej metodologii badań to istotny element projektów z dziedziny biostatystyki. Planowanie metodologii jest zależne od zapotrzebowania klienta oraz od  typu prowadzonego projektu badawczego lub danych poddawanych analizom.

 

ETAPY BADAŃ

 

 1. PROJEKT
  • Przygotowanie części statystycznej w protokole badawczym,
  • Opracowanie Planu Analizy Statystycznej (SAP) wraz z tabelami i listingami,
  • Dobieranie próby badawczej i metod statystycznych oraz uzasadnienia statystyczne
 2. ZARZĄDZANE DANYMI
  • Opracowanie schematu bazy danych,
  • Zbieranie danych oraz kontrola ich jakości,
  • Prowadzenie elektronicznej karty obserwacji,
  • Wprowadzanie oraz kodowanie zgromadzonych danych,
 3. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
  • Tworzenie raportów i analiz przejściowych,
  • Analizy przeżywalności Kaaplan Meiera,
  • Analizy regresji, różnorodne testy, korelacje,
  • Analizowanie porównawcze oraz zależności.
 4. RAPORTOWANIE
  • Prezentacja wyników w przejrzystej formie graficznej,
  • Tworzenie szczegółowych opisów,
  • Standardy działań zgodne z wymogami czasopism Listy Filadelfijskiej.

 

 

Realizacja badań dla farmacji na najwyższym poziomie

 

Biostatystyka to także badania dla branży farmaceutycznej. Analizy statystyczne i matematyczne przygotowanie specjalnie dla projektów badawczych z dziedziny farmacji to badania dotyczące nowych leków OTC lub z przepisu lekarza.

 

Profesjonalna analiza przeprowadzona przez ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® umożliwia podjęcie odpowiednich strategii działań, aby zbadać i wprowadzić na rynek skuteczne farmaceutyki. Czytelne i szczegółowe raporty wraz z opisowymi komentarzami efektów przeprowadzonych analiz są cennym źródłem informacji i umożliwiają wyznaczenie ścieżki dalszych działań badawczych.

 

Stała współpraca ze zleceniodawcą

 

Współpraca z klientami bazuje na ciągłych konsultacjach, możliwościach szkoleń z zakresu statystyki oraz stałej pomocy ekspertów w obsłudze systemu eCRF. Biostatystyka w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® opiera się na standardach EBM (Evidence Based Medicine, czyli z ang. medycynie opartej na faktach). Podczas badań biostatystycznych ważne jest połącznie specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin. Tego typu wiedzą dysponują eksperci BioStat® pracujący w zespołach: statystyków, analityków, IT, specjalistów statystyki medycznej. Przez ich wieloletnie zaangażowanie i współpracę, zrealizowaliśmy już ponad 2000 badań dla różnych podmiotów – publicznych i prywatnych. Były to m.in.:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Instytut „Pomnik” Centrum Zdrowia Dziecka, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wojskowy Instytut Medyczny, Novartis, Pfizer, ISN Pharma, Mabion i wiele innych jednostek badawczych i naukowych.

 

Skorzystaj ze wsparcia innowacyjnych narzędzi CBR BioStat® dla projektów badań w dziedzinie biostatystyki!

 

Kontakt: 668 300 664 lub 32 42 21 707