Masz pomysł na portal, serwis internetowy lub aplikację mobilną?

Nie masz wystarczających środków na ich stworzenie?

Sprawdź swój pomysł!

Przedstaw nam swój pomysł a skontaktujemy się z Tobą, w celu dopracowania projektu i realizacji.

Tag: analiza rynku

Badania marketingowe - nie tylko dla startupów

Biznesplan, dotacje, logo.. ale czy nasz pomysł na biznes trafi do gustu konsumenta? Najlepsze pomysły muszą się zmierzyć z rzeczywistością, jaką jest zapotrzebowanie na produkt i usługę. Dlatego też często energiczne i innowacyjne pomysły na startupy decydują się na badania marketingowe, które sprawdzą, czy rzeczywiście nowa idea trafi w niszę rynkową i będzie można rozwinąć pomysł na biznes. Co z produktami i usługami, które już funkcjonują na rynku? Jak im mogą przysłużyć się badania marketingowe? Sprawdźmy to.
 

Dla małych firm i dużych korporacji dbających o wizerunek

Jeśli firma dba o klientów, to zależy jej na jak najlepszych ocenach i zbudowaniu silnego wizerunku – „odpowiadającego na potrzeby klientów”. Aby sprawdzić, jakie potrzeby mają klienci, jak zareagują na nowy produkt, czy będzie on dobrym pomysłem czy reklama skierowana do konkretnego typu odbiorcy nie będzie przeszkadzała stałym i zaufanym klientom należy przeprowadzić badania marketingowe. Skuteczny marketing sprawi, że dana firma będzie mogła podjąć działania zmierzające ku wprowadzaniu nowych produktów i usług na rynek, odnalezieniu nowych klientów, wyprzedzenia konkurencji, a także podjęcia działań na rzecz elastycznej polityki cenowej opartej o opinie klientów. Dzięki badaniom:

  • konceptów i prototypów produktów,
  • projektów nowych reklam i opakowań produktów,
  • diagnozowania potrzeb klientów i preferencji konsumentów (ukrytego insighty konsumenckiego),
  • segmentacyjnym,
  • świadomości marki,
  • reakcji na przeprowadzane kampanie reklamowe,
  • sensorycznym (typu Central Location Test),
  • pomiarowym – obecności produktów w mediach;

możesz podjąć działania na rzecz wzmocnienia swojej pozycji na rynku.

 

Agencja badawcza BioStat® przeprowadzająca projekty badań marketingowych od ponad 15  lat, zarówno dla branży FMCG, instytucji życia publicznego jak i rynku medyczno-farmaceutycznego rekomenduje autorską metodę stosowania dwustopniowej analizy danych.

 

W pierwszym etapie prowadzone są wywiady typu IDI (indywidualne wywiady pogłębione) z osobami reprezentującymi daną grupę docelową. Ten etap ma na celu uzyskanie jednostkowych opinii na konkretny temat.

 

Kolejny etap to przeprowadzenie szczegółowych wywiadów FGI (zogniskowany wywiad grupowy), podczas którego weryfikuje się dane uzyskane w trakcie pierwszego etapu oraz umożliwione jest pozyskanie nowych, nieznanych dotąd informacji.

 

Firma BioStat® może także uzupełnić wymienione badania jakościowe o dodatkowe przeprowadzenie badań ilościowych typu CATI (ankietyzacja telefoniczna), która będzie doskonałą okazją do uzyskania rzetelnych danych liczbowych dotyczących badanego zjawiska, pośród całej populacji.

 

Silniejsza pozycja na rynku

Ugruntowana pozycja w branży w ciągu kilku lat, nie daje 100%, że już pozostanie w kolejnych latach. Prowadzenie biznesu wymaga stałej komunikacji z klientem, reagowania na jego potrzeby. Zmieniający się rynek i preferencje konsumentów warto mieć pod kontrolą dzięki badaniom marketingowym, aby móc w porę zareagować na niekorzystne zmiany w branży lub pojawienie się nowego konkurenta na rynku. Badania marketingowe pozwalają wyciągnąć daleko idące, bezcenne wnioski o pozycji i kondycji firmy. Dlatego też warto zaufać ekspertom i regularnie prowadzić badania rynkowe w przedsiębiorstwie razem z BioStat®.