Masz pomysł na portal, serwis internetowy lub aplikację mobilną?

Nie masz wystarczających środków na ich stworzenie?

Sprawdź swój pomysł!

Przedstaw nam swój pomysł a skontaktujemy się z Tobą, w celu dopracowania projektu i realizacji.

Tag: badania marketingowe dla farmacji

Analiza statystyczna w branży medycznej

Analiza statystyczna w branży Medical Healthcare
Połączenie technik analiz statystycznych oraz szeroko pojętej opieki medycznej umożliwia wprowadzenie nowych rozwiązań dla lekarzy i ekspertów z dziedziny farmacji. Szerokie informacje o pacjentach – ich wyborach, stylach życia, decyzjach zakupowych, przywiązaniach do konkretnej marki produktów medycznych pozwalają wdrażać działania na rzecz poprawy ich jakości zdrowia.


 

Dane ogromnych wartości
Zbieranie, przetwarzanie i analizowanie dużej ilości danych o pacjentach wydaje się być żmudnym, długotrwałym i kosztownym procesem. Ponadto nie do końca wiadomo w jaki sposób podejść do zbierania informacji dotyczących pacjentów lub gdzie one się znajdują.
Tymczasem analiza statystyczna przeprowadzana przez specjalistów posługuje się zaawansowanymi metodami i techniki badań oraz posiada innowacyjne narzędzia, dzięki którym zebranie danych przebiega szybko i sprawnie. 
Efektem zebranych informacji może być wprowadzanie zmian dotyczących procesów leczenia, decyzji marketingowych proponowanych produktów i usług medycznych, a także modyfikacje w zakresie struktury produkowanych leków czy też suplementów diety. Opinie pacjentów i twarde dane statystyczne pozwolą wdrożyć innowacje i wyprzedzić konkurencję na rynku.  

Zdobywanie informacji medycznych za pomocą analizy statystycznej

 

 

Badania ekspertów BioStat® przebiegają w trzech fazach:

  • Faza projektu – obejmuje planowanie badań i dobór próby badawczej, randomizacja zmiennych, przygotowanie kwestionariuszy ankiet oraz dobór odpowiednich metod analizy statystycznej
  • Gromadzenie danych – w tym zakresie zostaje przygotowana baza danych, przeprowadzane zostają badania za pomocą Badania Opinii lub za pomocą innych narzędzi, przedstawienie danych w sposób zdigitalizowany, proces przygotowawczy do analizy statystycznej, graficzne opracowanie wyników za pomocą tabel, wykresów, diagramów
  • Analiza statystyczna pozwala na: zbadanie opinii klientów; zbadanie świadomości spontanicznej i wspomagania marki; sprawdzenie skuteczności przeprowadzanych kampanii reklamowych; prognozowanie utrzymania produktów i usług na rynku; ocenić lojalność klienta wobec marki;  

Badanie aktywności terapeutycznych pacjentów; przestrzeganie zaleceń specjalistów oraz definiowanie profili chorych także zostaje umożliwione dzięki zaawansowanym metodom analiz statystycznych.  

 

 

Szybkie badania – klarowne wyniki

Dzięki prostym i łatwym w obsłudze kreatorom kwestionariuszy do prowadzenia własnych badań ankieterskich na pacjentach, pomysł na badanie zostaje szybko zweryfikowany przez wzgląd na cel badań. Eksperci BioStat® pomogą w wyselekcjonowaniu grupy respondentów, a dzięki Panelowi Badanie Opinii, badania zostaną przeprowadzone nawet w ciągu 48h. Dokładna analiza statystyczna i opracowany raport wyników posłuży wprowadzeniu nowych rozwiązań w Twojej firmie lub działalności medycznej.

 

 

Powierz swój rozwój najlepszym specjalistom. Zaufaj naukowym metodom proponowanym przez BioStat®